Új gyülekezetek → A löket

Végül is hogyan veszi kezdetét egy új gyülekezet, vagy egy új közösség? Melyek azok a fejlődési stádiumok, amelyekre felkészülhetünk, mert ha egészségesen fejlődik egy új kezdeményezés, ezek mindenképpen bekövetkeznek? Hosszú távú folyamatokat is át lehet és érdemes is gondolni, mert valójában a közösségek megújulása, amely általában krízis formájában ölt testet, nagyon hasonlít a kezdetben végbement … [Read more…]

Új gyülekezetek → Motiváció

Egy új gyülekezet alapításának a témája valójában előhozza az összes olyan motivációt, ami a gyülekezeti munkában akár lelkészként, akár egyháztagként mozgat bennünket. A motivációkra rátalálni nem egyszerű feladat, gyakran a mélyben, rejtetten húzódnak meg. Más és más motivációból veszünk részt egy gyülekezetben, és nincs ez másként akkor sem, amikor egy új gyülekezet alapításának a kérdésével … [Read more…]

Új gyülekezetek → Miért ne?

Van az a fránya területi elv. Parókiális jog. Belenőttünk, beleszocializálódtunk, láttuk, erre tanítottak, hogy egy terület hozzánk tartozik, és azon a területen nekünk vannak jogosultságaink. Legtöbbször ez egyáltalán nem tudatos. A már nem ma kezdődő sokoldalú beszélgetések, és egyébként gyülekezetalapító kezdeményezések egyik kardinális kérdése, hogy hogyan lehet a területi elv sértetlensége mellett mégis valahol új … [Read more…]

Új gyülekezetek → Miért is?

Néhány bejegyzés erejéig a gyülekezetalapítás témáját fogom körbejárni, amolyan jegyzetként, amiben átgondolom, hogy szükség van-e új gyülekezetek alapítására, és ha igen, miért, vagy mi az, ami miatt teljesen értelmetlen új gyülekezetek alapítására pazarolni az energiáinkat. A kérdés szerintem nem az „új gyülekezeteknél” kezdődik, hanem érdemesebb ezzel a kérdéssel kezdeni: szükség van-e gyülekezetekre? Természetesen lelkészként mindannyian … [Read more…]

Lelkészközpontú ↔ gyülekezetközpontú

  Jól emlékszem még, hogy sok más gyakorlati teológiai „nóvum” mellett, amelyek már akkor sem voltak annyira újak, az egyik a lelkészközpontú modell téves, vagy káros voltára tanított. A lelkészközpontú modellt úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy a lelkész személye köré csoportosul a gyülekezet, és ennek valóban az a hátránya, hogy a lelkész hiányában a gyülekezet … [Read more…]

A pásztor és a bárány

Van ennek a témának egy teológiai vagy hitbeli vetülete is, alapvetően ez a vetület inspirálta az írást, de egy kicsit távolabbról szeretném kezdeni. A családterápiában beszélünk olyanról, hogy alrendszer. A szülők és a gyerekek más szerepet töltenek be egy családban. A gyermek szülőhöz való viszonya, és a szülő gyermekhez való viszonya jelenti a betöltött szerepet. … [Read more…]

Viselj gondot magadra

Van erre egy számomra egyszerűbb szó: öngondoskodás. A lelkészi munkában bevett megfogalmazás, hogy a „ránk bízottakról” gondoskodunk. Ennek lehet egy olyan olvasata, hogy rám vannak bízva az emberek (mint szülőre a gyerekek), és én vagyok a „gondozó”, vagy „gondviselő”. Ha egy kicsit járatosak vagyunk a pszichológia, vagy a fejlődéslélektan területén, tudjuk, hogy a gyermek „gondozója” … [Read more…]