Az evangelista, a pásztor és a medve

Ahogyan az egyéni életbeállítódásainkban, úgy a közösségekben is érdemes egy skálában gondolkodni, vagy egyfajta spektrumban. A végletek nem vezetnek hosszú távú fejlődéshez, ugyanis minden véglet abból a hitből táplálkozik, hogy vagy valami kizárólagosan igaz, vagy valami kizárólagosan nem igaz. Tehát, vagy egy önvédelem, vagy egy támadás. A végleteket érzékelhetjük a kiélezett, végletekig leegyszerűsített teológiai vitákban, … [Read more…]

Látomás

Több fogalmat is lehetne használni, de ezt a bibliai szót használom szívesen, mert ez fejezi ki a legjobban, amiről beszélni szeretnék. Nevezhetnénk álomnak is, de az nagyon félreérthető lenne, és bár az álom bibliai fogalom is, sok nem bibliai jelentéstartalommal is bír. Ezért a látomás szót fogom használni. A lelkészi munkáról, a gyülekezetről, és különösen … [Read more…]

(Munka)közösség

A lelkészi munka amennyire közösség-centrikus (közösségben ölt formát), és amennyire közösség-igényes (munkaközösség), gyakran épp annyira magányos farkasok vagyunk. Ennek sok oka van. Egyrészről a lelkész szerepe azok között, akik között egy közösségben szolgál, speciális. Egyfajta állandó késhegyen táncolás a közelség és a távolság egyensúlyának a fenntartása érdekében. Mindezt úgy kell tennünk, hogy kevesen, vagy gyakran … [Read more…]

Ki tart ki?

Aki mindvégig kitart, üdvözül – mondja a Biblia. Az üdvösséget üdvösségre jutásnak is lehet fordítani, azaz, hogy ez egy folyamat eredményeként következik be. Fontos feladat kitartani. Szívesen használjuk emberi kapcsolatainkat hasonlatként, mégis amikor ezt Isten viszonylatában gondoljuk át, tudhatjuk, hogy Isten biztosan kitart. Hogy a bizonytalansági faktor a mi oldalunkon van. Ezzel példát is mutat … [Read more…]

Növekedésem kínjai

Valóban úgy van, mint a gyerekekkel, akik szülei szeme láttára tanulnak meg járni. Ám nem mindegy, hogy milyen viszonnyal vannak a környezetemben járni-tanulásomhoz. A járni-tanulás része az elesés. Mondhatjuk, hogy a hibázás. Egy darabig simán átfértem az asztal alatt, és örömmel rohantam át alatta játék közben, míg egy napon valami meglepő történt. Ugyanaz az asztal, … [Read more…]

Taníthatóság

Sokféle módon le lehetne írni, amit most megpróbálok magamnak is megfogalmazni. Lehetne egy nagyon teológia-idegen, pszichológusi nyelvezettel is, lehetne egy nagyon a kegyességi irányzatokra jellemző nyelvezettel beszélni róla. De lehet erről a bibliai keretet használva is gondolkodni. Ez akár leegyszerűsítőnek is tűnhet, de az utóbbi években arra a következtetésre jutottam, hogy sokszor valójában feleslegesen bonyolítunk … [Read more…]

A valódi gyülekezet

Talán egy évig is kijártam egy szórványkörzetbe prédikálni egy társegyházközség gyülekezeteibe. Dél-Dunántúlon vannak olyan falvak szép számmal, ahol csak református templom van, de már nagyon kevesen tartják a hitüket, vagy a tősgyökeres helybéliek elköltöztek, és helyükre mások jöttek. Szóval ezeken az istentiszteleteken kevés ember vett részt. Volt egy hely, ahol egy néni konyhájában volt az … [Read more…]

Szemléletmód(váltás)

Gyakornoki évem végén két számomra fontos embertől kaptam egy-egy tanácsot a munkámhoz. Egyikőjük ezt mondta: a kevesebb több. A másik ezt: merj nagyban gondolkodni. Mindkét tanács segített, viszont ezek paradoxonok. Elégedj meg a kevéssel. Ne elégedj meg a kevéssel. Amikor első-másodéves teológus voltam (2003-2004), akkoriban Klaus Douglass Új reformáció című könyve borzolta az egyház kedélyeit. … [Read more…]

A negatív mentalitás

Nem azt állítom, hogy le kell cserélni pozitív mentalitásra. Nem hiszek az ilyen jellegű megoldásokban. De nyomasztó volt tapasztalni, hogy mennyire jellemző egy negatív irányú szemlélet közöttünk. Voltak lelkészgyűlések, ahonnan legszívesebben egy lelkigondozóhoz mentem volna az otthonom helyett. Megpróbálom átgondolni, hogy milyen jellemzőit fedeztem fel ennek a negatív mentalitásnak. – furcsa, de az egyik jellemzője … [Read more…]

Járnék-e templomba?

Három éve ezt a kérdést tettem fel magamnak: járnék-e templomba, ha nem lennék lelkész? Ez egy nagyon fájdalmas és egyben felszabadító kérdésnek bizonyult. Fájdalmas volt, mert az erre a kérdésre adott válasz eszembe juttatta, hogy hány éve járok kényszerből templomba, hány olyan igehirdetést hallgattam végig, ami akkor semmit nem mondott nekem, és hány kötelező istentisztelet … [Read more…]