Hívásazonosító

Elhívás vagy önfejűség? Hivatás vagy megfelelés? Az elhívással foglalkozó gondolkodók (köztük teológusok és világi gondolkodók egyaránt) nagyon hasonló kettősségben írják le, hogy tulajdonképpen hogyan jön létre az elhívás. Os Guinness, Az elhívás című könyvét olvasva értettem meg, hogy bár nagyon meggyőzően érvel amellett, hogy ha nincs elhívó, nincs értelme elhívásról beszélni, de ez csupán Os … [Read more…]

Gyülekezetképes a gyülekezetképed?

Egy éve hallgattam egy elgondolkodtató előadást a csoportszerepek kialakulásáról. Milyen dinamika, milyen folyamatok zajlanak le egy-egy csoportban miközben csoporttá válik. Mi hogyan és miért, és mi is alakul ki. A Tuckman-féle modellről volt szó, hogy hogyan indul egy csoport kialakulása, és aztán hogyan jut el a működésig, vagy mondhatjuk azt, hogy hogyan kezdi el betölteni … [Read more…]

Multifunkcionális

Teológián a multifunkcionális válasz, amivel nagyon nem lehetett mellélőni ez volt: Krisztus. Krisztus a válasz, de mi volt a kérdés? E mögött a szemléletmód mögött egy teológiai szemlélet húzódott. Lehetséges, hogy minden kornak megvan a maga válasza, a maga abszolutizáló multifunkcionális megoldása. A mindenre megoldás, mindenre gyógyír. Egy sokak által nagyra tartott keresztény pszichológust egyszer … [Read more…]

Lelkészközpontú ↔ gyülekezetközpontú

  Jól emlékszem még, hogy sok más gyakorlati teológiai „nóvum” mellett, amelyek már akkor sem voltak annyira újak, az egyik a lelkészközpontú modell téves, vagy káros voltára tanított. A lelkészközpontú modellt úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy a lelkész személye köré csoportosul a gyülekezet, és ennek valóban az a hátránya, hogy a lelkész hiányában a gyülekezet … [Read more…]

A pásztor és a bárány

Van ennek a témának egy teológiai vagy hitbeli vetülete is, alapvetően ez a vetület inspirálta az írást, de egy kicsit távolabbról szeretném kezdeni. A családterápiában beszélünk olyanról, hogy alrendszer. A szülők és a gyerekek más szerepet töltenek be egy családban. A gyermek szülőhöz való viszonya, és a szülő gyermekhez való viszonya jelenti a betöltött szerepet. … [Read more…]

Viselj gondot magadra

Van erre egy számomra egyszerűbb szó: öngondoskodás. A lelkészi munkában bevett megfogalmazás, hogy a „ránk bízottakról” gondoskodunk. Ennek lehet egy olyan olvasata, hogy rám vannak bízva az emberek (mint szülőre a gyerekek), és én vagyok a „gondozó”, vagy „gondviselő”. Ha egy kicsit járatosak vagyunk a pszichológia, vagy a fejlődéslélektan területén, tudjuk, hogy a gyermek „gondozója” … [Read more…]

Pozitív teológia

Bár legtöbbünket nem tanítottak erre lelkésztanulmányaink alatt, de azon túl, hogy teológiát tanultunk, mindnyájunknak van egy saját teológiája is. A teológiát lehet úgy is érteni, mint egy a hiten alapuló, a Bibliával többé-kevésbé valamilyen értelmezés szerint összhangban lévő világképet. A Biblia egy felettébb összetett könyv, lévén, hogy Isten Szava, ugyanakkor a Bibliából megértett teológiánk a … [Read more…]