Emberészek

A lelkész a lélekkel, vagy a lelkekkel foglalkozik – mondják, mondjuk mi is. A lelkész lelki ember. Ha bátrabban belemerülünk ebbe a kérdésbe, rádöbbenhetünk, hogy mégis mi mindent értenek az emberek lélekkel való foglalkozás, illetve lelkiség alatt. Talán egy nagyon elnagyolt definícióban azt lehetne mondani, hogy a lelkész az, aki az én lelkemmel foglalkozik. A … [Read more…]

Munkaszolgálat

Beszéljünk a szabadnapról. Öt éve lelkész voltam már, amikor egy olyan környezetben kezdtem dolgozni, ahol szervezettebb volt a munkahét, és a munkaszervezés részét képezte a rendszeres szabadnap. Furcsa módon a rendszeres szabadnap beiktatása kezdett el ráébreszteni egy fontos, és addig észrevétlen maradt problémámra. A fejemmel tudtam, hogy ez normális, mégis bűntudatom volt, hogy miközben lelkésztársaim … [Read more…]

Lelkészközpontú ↔ gyülekezetközpontú

  Jól emlékszem még, hogy sok más gyakorlati teológiai „nóvum” mellett, amelyek már akkor sem voltak annyira újak, az egyik a lelkészközpontú modell téves, vagy káros voltára tanított. A lelkészközpontú modellt úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy a lelkész személye köré csoportosul a gyülekezet, és ennek valóban az a hátránya, hogy a lelkész hiányában a gyülekezet … [Read more…]

Viselj gondot magadra

Van erre egy számomra egyszerűbb szó: öngondoskodás. A lelkészi munkában bevett megfogalmazás, hogy a „ránk bízottakról” gondoskodunk. Ennek lehet egy olyan olvasata, hogy rám vannak bízva az emberek (mint szülőre a gyerekek), és én vagyok a „gondozó”, vagy „gondviselő”. Ha egy kicsit járatosak vagyunk a pszichológia, vagy a fejlődéslélektan területén, tudjuk, hogy a gyermek „gondozója” … [Read more…]

Számvetés → egy év mérlege

A gyülekezetekben ilyenkor sok helyen elhangzanak a gyülekezet fogyását és gyarapodását mutató beszámolók. Hányan haltak meg, hányan születtek. Ez a mérleg, a társadalmi mérleggel párhuzamosan régóta negatív irányba billen. Érdemes átgondolni a népforgalmi adatokon túl, más vetületekben is a mögöttünk és az előttünk álló évet. A másik terület a missziói munkaterv, ami sokszor tessék-lássék módon, … [Read more…]

Keretteremtés és a tartalom

Képzeljünk magunk elé egy személyes életet. Akár a mi életünk is lehet. Nem vagyunk elégedettek ezzel az élettel. Számos okunk van az elégedetlenségre. Megfigyeltem, hogy amikor elégedetlenek vagyunk az életünkkel, ritkán tudjuk megnevezni, hogy pontosan minek is kellene változnia benne ahhoz, hogy elégedettek legyünk vele. A másik megfigyelésem, hogy nem vesszük számításba, hogy én vagyok … [Read more…]

Ki tart ki?

Aki mindvégig kitart, üdvözül – mondja a Biblia. Az üdvösséget üdvösségre jutásnak is lehet fordítani, azaz, hogy ez egy folyamat eredményeként következik be. Fontos feladat kitartani. Szívesen használjuk emberi kapcsolatainkat hasonlatként, mégis amikor ezt Isten viszonylatában gondoljuk át, tudhatjuk, hogy Isten biztosan kitart. Hogy a bizonytalansági faktor a mi oldalunkon van. Ezzel példát is mutat … [Read more…]

Szemléletmód(váltás)

Gyakornoki évem végén két számomra fontos embertől kaptam egy-egy tanácsot a munkámhoz. Egyikőjük ezt mondta: a kevesebb több. A másik ezt: merj nagyban gondolkodni. Mindkét tanács segített, viszont ezek paradoxonok. Elégedj meg a kevéssel. Ne elégedj meg a kevéssel. Amikor első-másodéves teológus voltam (2003-2004), akkoriban Klaus Douglass Új reformáció című könyve borzolta az egyház kedélyeit. … [Read more…]

A negatív mentalitás

Nem azt állítom, hogy le kell cserélni pozitív mentalitásra. Nem hiszek az ilyen jellegű megoldásokban. De nyomasztó volt tapasztalni, hogy mennyire jellemző egy negatív irányú szemlélet közöttünk. Voltak lelkészgyűlések, ahonnan legszívesebben egy lelkigondozóhoz mentem volna az otthonom helyett. Megpróbálom átgondolni, hogy milyen jellemzőit fedeztem fel ennek a negatív mentalitásnak. – furcsa, de az egyik jellemzője … [Read more…]

Mégis mit csinál a lelkész?

Semmit. Templomainkban, hallgatóink között tömegesen ülnek olyan emberek, akiknek ez szent meggyőződésük. Csúnyábban megfogalmazva: ingyenélő. Ráadásul aránytalanul túl van fizetve, és a parókia, és még a rezsi is. (Nyilván, akinek van). Sok éven át zavart ez a szemléletmód, de mára már ott tartok, hogy szerintem ez komolyan-vehetetlen. Többnyire meggyőzhetetlenek is azok, akik így gondolkodnak. A … [Read more…]