Hatásvadászat

Befolyás, ráhatás, behatás, impulzus, inger, benyomás, élmény, tapasztalat, impresszió. Ha egy fontos, vagy egyik legfontosabb törekvésünket kellene elmondanunk a lelkészi munkánkról, akkor a hatással lenni igénye biztosan az első öt között lenne. Gyakran ez nem is tudatos, de nagyon is kézenfekvő. Céllal végezzük a munkánkat, céllal hirdetjük az Igét, és ez a cél a hatás … [Read more…]

A kell és a van között

Gondolkodjunk tovább a hitelességen egy másik aspektusból. Ha áttekintem a mögöttem lévő éveket a teológia kezdetétől mostanáig, ami immár 15 év, hosszú utat jártam be az önismeretben, a hitértelmezésben, istenképem formálódásában, és én magam is más lettem. Sok minden még előttem volt, ami már mögöttem van. Ideáljaim realizálódtak, elvárásaim találkoztak a valósággal. Fejlődtem. Szívesen eljátszom … [Read more…]

Új gyülekezetek → A löket

Végül is hogyan veszi kezdetét egy új gyülekezet, vagy egy új közösség? Melyek azok a fejlődési stádiumok, amelyekre felkészülhetünk, mert ha egészségesen fejlődik egy új kezdeményezés, ezek mindenképpen bekövetkeznek? Hosszú távú folyamatokat is át lehet és érdemes is gondolni, mert valójában a közösségek megújulása, amely általában krízis formájában ölt testet, nagyon hasonlít a kezdetben végbement … [Read more…]

Új gyülekezetek → Motiváció

Egy új gyülekezet alapításának a témája valójában előhozza az összes olyan motivációt, ami a gyülekezeti munkában akár lelkészként, akár egyháztagként mozgat bennünket. A motivációkra rátalálni nem egyszerű feladat, gyakran a mélyben, rejtetten húzódnak meg. Más és más motivációból veszünk részt egy gyülekezetben, és nincs ez másként akkor sem, amikor egy új gyülekezet alapításának a kérdésével … [Read more…]

Az evangelista, a pásztor és a medve

Ahogyan az egyéni életbeállítódásainkban, úgy a közösségekben is érdemes egy skálában gondolkodni, vagy egyfajta spektrumban. A végletek nem vezetnek hosszú távú fejlődéshez, ugyanis minden véglet abból a hitből táplálkozik, hogy vagy valami kizárólagosan igaz, vagy valami kizárólagosan nem igaz. Tehát, vagy egy önvédelem, vagy egy támadás. A végleteket érzékelhetjük a kiélezett, végletekig leegyszerűsített teológiai vitákban, … [Read more…]

Látomás

Több fogalmat is lehetne használni, de ezt a bibliai szót használom szívesen, mert ez fejezi ki a legjobban, amiről beszélni szeretnék. Nevezhetnénk álomnak is, de az nagyon félreérthető lenne, és bár az álom bibliai fogalom is, sok nem bibliai jelentéstartalommal is bír. Ezért a látomás szót fogom használni. A lelkészi munkáról, a gyülekezetről, és különösen … [Read more…]

Ki tart ki?

Aki mindvégig kitart, üdvözül – mondja a Biblia. Az üdvösséget üdvösségre jutásnak is lehet fordítani, azaz, hogy ez egy folyamat eredményeként következik be. Fontos feladat kitartani. Szívesen használjuk emberi kapcsolatainkat hasonlatként, mégis amikor ezt Isten viszonylatában gondoljuk át, tudhatjuk, hogy Isten biztosan kitart. Hogy a bizonytalansági faktor a mi oldalunkon van. Ezzel példát is mutat … [Read more…]

Növekedésem kínjai

Valóban úgy van, mint a gyerekekkel, akik szülei szeme láttára tanulnak meg járni. Ám nem mindegy, hogy milyen viszonnyal vannak a környezetemben járni-tanulásomhoz. A járni-tanulás része az elesés. Mondhatjuk, hogy a hibázás. Egy darabig simán átfértem az asztal alatt, és örömmel rohantam át alatta játék közben, míg egy napon valami meglepő történt. Ugyanaz az asztal, … [Read more…]

Járnék-e templomba?

Három éve ezt a kérdést tettem fel magamnak: járnék-e templomba, ha nem lennék lelkész? Ez egy nagyon fájdalmas és egyben felszabadító kérdésnek bizonyult. Fájdalmas volt, mert az erre a kérdésre adott válasz eszembe juttatta, hogy hány éve járok kényszerből templomba, hány olyan igehirdetést hallgattam végig, ami akkor semmit nem mondott nekem, és hány kötelező istentisztelet … [Read more…]

Modellek

Egy rövid felvetés erejéig a modellekről gondolkodom. A modell nem vízió, vagy látomás, erről is fogok majd írni. A vízió, vagy látomás egy sokkal összetettebb, mélyebb, nehezebben megragadható téma, és szerintem messze fontosabb is. A modellek témája inkább arról szól, hogy mindannyian keresünk valamilyen mintát, aminek a mentén építkezhetünk. Gyakran ezek a minták mankóként segítenek … [Read more…]