Hatásvadászat

Befolyás, ráhatás, behatás, impulzus, inger, benyomás, élmény, tapasztalat, impresszió. Ha egy fontos, vagy egyik legfontosabb törekvésünket kellene elmondanunk a lelkészi munkánkról, akkor a hatással lenni igénye biztosan az első öt között lenne. Gyakran ez nem is tudatos, de nagyon is kézenfekvő. Céllal végezzük a munkánkat, céllal hirdetjük az Igét, és ez a cél a hatás … [Read more…]

Igemegmondás helyett

Nekem te ne prédikálj. Erkölcsprédikációt tartott. Egy órán keresztül hallgattam anyám prédikációját a felelősségről. Bort iszik és vizet prédikál. A prédikációnak a közgondolkodásban jócskán vannak negatív felhangjai. Gyakran az erkölcsi felsőbbrendűség és a kioktatás szinonimája. A hétköznapi önjelölt prédikátorok előszeretettel hirdetik erkölcsi meglátásaikat, és szívesen állnak be az ítéletosztó szerepébe. Gyakran egy nyilvános politikai beszéd … [Read more…]

Szempontok

A napokban részt vettem egy izgalmas beszélgetésben, ahol a bibliai szöveg jelentősége, jelentése volt a téma. Lelkészek, és egy gyülekezet tagjai vettek részt a beszélgetésben. Hasonló műfajban vettem már részt fiatalok között, de ez mégis nagyon más volt. A színház világában van egy olyan módszer, amit az „utolsó fal lebontásának” is neveznek, amikor az történik, … [Read more…]

Pozitív teológia

Bár legtöbbünket nem tanítottak erre lelkésztanulmányaink alatt, de azon túl, hogy teológiát tanultunk, mindnyájunknak van egy saját teológiája is. A teológiát lehet úgy is érteni, mint egy a hiten alapuló, a Bibliával többé-kevésbé valamilyen értelmezés szerint összhangban lévő világképet. A Biblia egy felettébb összetett könyv, lévén, hogy Isten Szava, ugyanakkor a Bibliából megértett teológiánk a … [Read more…]

Az evangelista, a pásztor és a medve

Ahogyan az egyéni életbeállítódásainkban, úgy a közösségekben is érdemes egy skálában gondolkodni, vagy egyfajta spektrumban. A végletek nem vezetnek hosszú távú fejlődéshez, ugyanis minden véglet abból a hitből táplálkozik, hogy vagy valami kizárólagosan igaz, vagy valami kizárólagosan nem igaz. Tehát, vagy egy önvédelem, vagy egy támadás. A végleteket érzékelhetjük a kiélezett, végletekig leegyszerűsített teológiai vitákban, … [Read more…]

Tartalomfrissítés

Mindenki előbb a jó bort szolgálja fel, és amikor az emberek már megittasodtak, akkor adja nekik a rossz bort, te pedig a jó bort eddig tartogattad? Ez a szemrehányás fogalmazódott meg Jézus első csodája kapcsán.  Előbb a jó minőséget, és amikor már mindegy, jöhet a silány minőség is. Ősi marketingfilozófia, amit nem a mai piaci … [Read more…]

Igehirdetés-terápia

Sokféle értelmezést használhatunk az igehirdetésre, és vannak, akik érzelmi távolságot tartanak, így az igehirdetés inkább információk átadása, és kevésbé lelki vezetés, vagy egy lelki út végigjárását célozza meg. Sok ideig elutasító voltam ezzel az értelmezéssel, de ma már elfogadom, sőt, lehetséges, hogy igehirdetői identitásunk formálódásának bizonyos szakaszaiban ez mindannyiunkra jellemző. Ahogyan korábban írtam, az is … [Read more…]

Lelki pásztor-e a lelkipásztor?

Talán négy éve egyszer valakinek azt tanácsoltam, aki tőlem kért segíts, hogy keressen egy pszichológust, és ő felháborodott a javaslatomon, mondván, hogy ő nem beteg. Viszont, amit tőlem, mint lelkipásztortól várt, általam teljesíthetetlen volt. Tisztában tudunk lenni a saját kompetencia-határainkkal? Hogy vannak olyan pszichológiai rendellenességek, személyiségzavarok, amelyek nem csak hogy engem, de akár az egész … [Read more…]

Disznók és gyöngyök

Egy jézusi mondat régóta foglalkoztat az igehirdetéssel összefüggésben: “Ne adjátok azt, ami szent, a kutyáknak, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy lábukkal megtiporják azokat, majd ellenetek fordulva széttépjenek titeket.” (Máté 7,6). Mi is az a szent, és milyen gyöngyökről van itt szó? Talán nincs olyan igehirdető, aki ne szembesült volna már azzal az érzéssel, … [Read more…]

Amikor nem szól az Úr

Az igehirdetési stílusunk, vagy az igehirdetés-értelmezéseink különbözőek, sőt, idővel változnak. Vannak, akik érzelmi távolságot tartanak az igehirdetés és önmaguk között, így kívül is maradnak, és ez alapvetően nem baj. Érdekes lehet egy olyan tanulmány, ami az igehirdetés és a lelkialkat összefüggését vizsgálja. Lehet, hogy van ilyen, sőt, biztosan van, de még nem találkoztam ilyen tanulmánnyal. … [Read more…]