Számvetés → egy év mérlege

A gyülekezetekben ilyenkor sok helyen elhangzanak a gyülekezet fogyását és gyarapodását mutató beszámolók. Hányan haltak meg, hányan születtek. Ez a mérleg, a társadalmi mérleggel párhuzamosan régóta negatív irányba billen. Érdemes átgondolni a népforgalmi adatokon túl, más vetületekben is a mögöttünk és az előttünk álló évet. A másik terület a missziói munkaterv, ami sokszor tessék-lássék módon, … [Read more…]

Keretteremtés és a tartalom

Képzeljünk magunk elé egy személyes életet. Akár a mi életünk is lehet. Nem vagyunk elégedettek ezzel az élettel. Számos okunk van az elégedetlenségre. Megfigyeltem, hogy amikor elégedetlenek vagyunk az életünkkel, ritkán tudjuk megnevezni, hogy pontosan minek is kellene változnia benne ahhoz, hogy elégedettek legyünk vele. A másik megfigyelésem, hogy nem vesszük számításba, hogy én vagyok … [Read more…]

The Options For Practical Secrets In Mail Order Bride

Traditional western men’re increasingly looking to Italy for prospective partners. Just about every man who it happens to be their particular arguments. However, some common post explain to you the difficulties specified when asked. Many North west women are asking so why Russian women is the the majority wanted housewives designed for the West men. … [Read more…]

A béke ára → A konfliktustabu

A konfliktus jót tehet, de nem jó érzés részesének lenni. Vannak, akik kerülik a konfliktusokat, mások gerjesztik őket. A konfliktuskerülő típusok nagyon erősek abban, hogy harmóniát, vagy békét teremtsenek, de ez hosszú távon az igazság, vagy a valóság rovására mehet. A konfliktusgerjesztőkre jellemző viszont, hogy igazságaikhoz a szeretet rovására ragaszkodnak, gyakran nem veszik észre, hogy … [Read more…]

Pozitív teológia

Bár legtöbbünket nem tanítottak erre lelkésztanulmányaink alatt, de azon túl, hogy teológiát tanultunk, mindnyájunknak van egy saját teológiája is. A teológiát lehet úgy is érteni, mint egy a hiten alapuló, a Bibliával többé-kevésbé valamilyen értelmezés szerint összhangban lévő világképet. A Biblia egy felettébb összetett könyv, lévén, hogy Isten Szava, ugyanakkor a Bibliából megértett teológiánk a … [Read more…]

Az evangelista, a pásztor és a medve

Ahogyan az egyéni életbeállítódásainkban, úgy a közösségekben is érdemes egy skálában gondolkodni, vagy egyfajta spektrumban. A végletek nem vezetnek hosszú távú fejlődéshez, ugyanis minden véglet abból a hitből táplálkozik, hogy vagy valami kizárólagosan igaz, vagy valami kizárólagosan nem igaz. Tehát, vagy egy önvédelem, vagy egy támadás. A végleteket érzékelhetjük a kiélezett, végletekig leegyszerűsített teológiai vitákban, … [Read more…]

Látomás

Több fogalmat is lehetne használni, de ezt a bibliai szót használom szívesen, mert ez fejezi ki a legjobban, amiről beszélni szeretnék. Nevezhetnénk álomnak is, de az nagyon félreérthető lenne, és bár az álom bibliai fogalom is, sok nem bibliai jelentéstartalommal is bír. Ezért a látomás szót fogom használni. A lelkészi munkáról, a gyülekezetről, és különösen … [Read more…]

(Munka)közösség

A lelkészi munka amennyire közösség-centrikus (közösségben ölt formát), és amennyire közösség-igényes (munkaközösség), gyakran épp annyira magányos farkasok vagyunk. Ennek sok oka van. Egyrészről a lelkész szerepe azok között, akik között egy közösségben szolgál, speciális. Egyfajta állandó késhegyen táncolás a közelség és a távolság egyensúlyának a fenntartása érdekében. Mindezt úgy kell tennünk, hogy kevesen, vagy gyakran … [Read more…]

Tartalomfrissítés

Mindenki előbb a jó bort szolgálja fel, és amikor az emberek már megittasodtak, akkor adja nekik a rossz bort, te pedig a jó bort eddig tartogattad? Ez a szemrehányás fogalmazódott meg Jézus első csodája kapcsán.  Előbb a jó minőséget, és amikor már mindegy, jöhet a silány minőség is. Ősi marketingfilozófia, amit nem a mai piaci … [Read more…]

Ki tart ki?

Aki mindvégig kitart, üdvözül – mondja a Biblia. Az üdvösséget üdvösségre jutásnak is lehet fordítani, azaz, hogy ez egy folyamat eredményeként következik be. Fontos feladat kitartani. Szívesen használjuk emberi kapcsolatainkat hasonlatként, mégis amikor ezt Isten viszonylatában gondoljuk át, tudhatjuk, hogy Isten biztosan kitart. Hogy a bizonytalansági faktor a mi oldalunkon van. Ezzel példát is mutat … [Read more…]